Marti Orbak Software

 

 

Privacy Policy

 

Marti Orbak Software respecteert de privacy van haar relaties en bezoekers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze die in overeenstemming is met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

 

Marti Orbak Software en de Wet Bescherming Persoonsgegevens

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Marti Orbak Software van u verwerkt in het kader van de producten en diensten die Marti Orbak Software op de markt brengt, inclusief de gegevens van bezoekers van de (via een SSL certificaat beveiligde) website van Marti Orbak Software. Wij bewaren deze gegevens op een beveiligde Azure Server (Microsoft). Marti Orbak Software gebruikt de verzamelde gegevens voor:

  • Het leveren van goederen en diensten.

Bijvoorbeeld het maken van offerte, voor afleveren van de producten en diensten, onderhouden van deze goederen en diensten, het versturen van een factuur, afhandeling van uw betaling en het onderhouden van onze relatie met u. Ook gebruiken wij de gegevens om een informatieverzoek te kunnen beantwoorden of een sollicitatie te kunnen beoordelen.

  • Marketing- en verkoopactiviteiten

We doen graag aanbiedingen voor onze producten en diensten aan onze klanten (ook na beëindiging van het contract) en prospects. Dit doen we per telefoon, e-mail of post, tenzij u hier bezwaar tegen maakt.

 

Beveiligen van uw persoonsgegevens

Wij nemen alle redelijke, passende beveiligingsmaatregelen om Marti Orbak Software en onze klanten te beschermen tegen onrechtmatige toegang of wijziging, openbaarmaking of vernietiging van persoonsgegevens. De medewerkers van Marti Orbak Software hebben geheimhoudingsplicht. Als ondanks de beveiligingsmaatregelen, er toch sprake is van een beveiligingsincident dat nadelige gevolgen kan hebben voor uw privacy, zullen wij u zo snel mogelijk informeren over het incident. Heeft u de indruk dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of zijn er aanwijzingen van misbruik, neem dan contact met ons op via privacy@marti-orbak.nl.

De website van Marti Orbak Software maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Marti Orbak Software neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

 

Hoe lang bewaart Marti Orbak Software uw gegevens?

Marti Orbak Software bewaart uw gegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor uw gegevens worden verwerkt. Hoe lang bepaalde gegevens worden bewaard is afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. De bewaartermijn kan dus per gebruik verschillen.

 

Google Analytics

Onze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die gratis wordt aangeboden door Google Inc. (Google). Google Analytics maakt gebruik van ‘cookies’ (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u deze website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor de eigenaar van deze website en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Deze informatie mag Google alleen aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven. Verdere informatie is te vinden in het privacybeleid van Google Inc.

Expliciet melden wij dat wij:

  • Google Analytics-cookies gebruiken.
  • met Google een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.
  • hebben gekozen heeft voor het maskeren van het laatste octet van het IP-adres.
  • ‘gegevens delen’ hebben uitgezet.
  • geen gebruik maken van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analyticscookies

 

Delen met derden

Marti Orbak Software kan derde partijen inschakelen bij het uitvoeren van haar diensten. Voor zover deze derden bij het uitvoeren van de betreffende diensten toegang hebben tot persoonsgegevens heeft Marti Orbak Software de vereiste contractuele en organisatorische maatregelen getroffen om te verzekeren dat uw gegevens uitsluitend in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving en voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden worden verwerkt.

 

Recht van inzage, correctie en verzet

Indien u een relatie met ons bedrijf heeft, heeft u na schriftelijk verzoek de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Een verzoek tot inzage, wijziging of verwijdering kunt u doen door een email te sturen met een kopie van een geldig legitimatiebewijs naar privacy@marti-orbak.nl. U ontvangt dan binnen 4 weken schriftelijk antwoord. Wij zullen aan uw verzoek voldoen, tenzij wij een gerechtvaardigd belang hebben om de gegevens niet te wijzigen of verwijderen. Als wij de gegevens hebben verwijderd, kunnen wij om technische redenen niet alle kopieën van de gegevens onmiddellijk van onze servers en back-up systemen verwijderen.

 

Toepasselijkheid en wijzigingen

Onze privacyverklaring is van toepassing op alle diensten en websites van Marti Orbak Software. De meest actuele versie van onze privacyverklaring kunt u steeds op onze website vinden. Wij beperken uw rechten niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming. Wij zullen u ingeval van belangrijke wijzigingen op een meer persoonlijke wijze informeren over de veranderingen.

 

Voor vragen over privacy kunt u ons contacten via:

Marti Orbak Software
Hollewatering 3b
2295 LV Kwintsheul
Tel. 0174-638690
privacy@marti-orbak.nl