Workshop 'Meer omzet met je webshop


Actieve workshop die direct iets oplevert

Speciaal voor EXTRAvestiging Webshop gebruikers


* VERPLAATST*

Helaas hebben we, door de aangescherpte Corona-maatregelen, moeten besluiten om de geplande workshops op 26 oktober, 3 november en 9 november te verplaatsen naar 2021. Ondanks het feit dat we de workshops kunnen aanbieden binnen de geldende maatregelen, moeten we ook kritisch zijn. Is de workshop ‘noodzakelijk’ en willen hiermee bijdragen aan extra reisbewegingen? En nog belangrijker: Willen we hiermee de deelnemers, hoe klein de kans dan ook, blootstellen aan het risico tot besmetting. Een risico dat grote gevolgen kan hebben voor zowel de gezondheid als de continuïteit van de deelnemende bedrijven.

We hebben nog kort overwogen om deelname toegankelijk te maken via een web-verbinding, maar zijn tot de conclusie gekomen dat we dan niet de gewenste kwaliteit kunnen bieden.

Zowel Marti Orbak Software als Bakkerij Support geloven in een visie van goed en oprechte hulp bieden. En dat hebben wij de deelnemers ook aangeboden, zodat zij toch verder kunnen met het verbeteren van de webshop op het gebied van fotografie en promotie.

Wij hopen dat de fysieke workshops alsnog in het eerste half jaar van 2021 plaats kunnen vinden.

Wij wensen u zowel zakelijk als privé veel gezondheid toe.

Joep Gommans (Bakkerij Support) en Martine Verkade (Marti Orbak Software)